Yukarı
4

Aydan Tuncayengin

Faşizm ne yana düşer usta!

30 Eylül, 2018

   Faşizmden biter mi, insanlık kazanır mı?

   Gözümüzün önünde her gün nesiller; adını bilmediğimiz mülteciler, askerler, gerillalar hayatlarından oluyor. Faşizm yeni zenginler, yeni katiller üretiyor. Bu sistem savaşın içine barışı sığdırmaya çalışanlardan kurulu ne garip değil mi?

   Savaş yanlılarının aynı zamanda barış yanlısı olması!

   Sebebi olmayan vicdansız savaşlardan, günahsız insanlar dünyanın neresinde olursa olsun biat, katliam, linç kurgusunda faşizmden nasibini alıyor.

   Yeryüzünü de Türkiye’yi de cehenneme çeviren insanlar ırkçılığının farkına hala varamadı!

   Ötekileştiren toplumun bilinçaltlarına yerleştirilen kodlarla; bir fikrin, partinin, bir dinin, ırkın, mezhebin düşmanlığına inanmaması olasılık dâhilinde değildir. Herkesi düşman gören bu faşist hallerle biat ettiği her neyse onun yerine düşünmesinden, yolunu çizmesinden hoşnut.

   İnsanlık ne yana vurur peki usta kaybolan dibe vuran insanlığımızla…
   İnsanların mal, mülk ve paraya olan aşırı düşkünlüğü, üstünlük egosu olduğu sürece, sosyal adalet düzeni, eşitlikçi politikalar, sol ideolojide karşılığını bulabilir mi?
   Kapitalizmin hoyratlılığını ve acımasızlığına kendini teslim eden insanoğlu demek ki insanca yaşama hakkını istemiyor.
   Sadaka kültürüne teslim olmak, ya ailesinin ya da devletin üzerinde sosyal yardımlarla asalak yaşamak kolayına, işine geliyor.
   Sosyal devlete ve sosyal adalete inanmayan toplumlarda faşist iktidarlar biter mi?
    Faşizmden kurtuluş mümkün mü?

   İnsanı düşüncesini, davranışını sevmeyebilirsiniz. Bir milleti sevmediğiniz, fikrinizi, davranışınızı, giyiminizi dayattığınız, şiddet uyguladığınız, faşizmin bütün yöntemlerini yerine getirdiğinizde işte o zaman faşistsiniz! Faşist denmesinden de rahatsız olmayın!

   Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt, 20. yüzyılın gördüğü en tipik faşist rejimleri; Hitler’in Almanya’sı, Mussolini’nin İtalya’sı, Franco’nun İspanya’sı, Suharto’nunEndonezya’sı, Pinochet’nin Şili’sini inceleyerek faşizmin karakteristik özelliklerini tespit etmiş. Tespitlerini sıralamaya çalıştım.

 1. İnsan haklarının aşağılanması ve hor görülmesi

Düşmandan korku ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle, faşist rejim altındaki insanlar, ‘ihtiyaç’ gereği belirli durumlarda insan haklarının göz ardı edilebileceğine ikna edilirler. İnsanlar işkence, yargısız infaz, siyasal suikast, uzun süreli gözaltı gibi uygulamalara karşı başını başka tarafa çevirme, hatta bunları onaylama eğilimindedir.

 1. Düşmanların/günah keçilerinin birleştirici bir neden olarak tanımlanması

   Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü tehdit eden düşmanın ortadan kaldırılması için insanlar histerik kalabalıklara katılıp sokaklara dökülür; Bu düşman tanımının içinde ırksal, etnik ya da dinsel azınlıklar, liberaller, komünistler, sosyalistler, teroristler, vs. vardır.

 1. Kitle iletişim araçlarının kontrol altına alınması

   Kimi zaman medya hükümet tarafından doğrudan kontrol edilirken, diğer durumlarda dolaylı olarak diğer genelgeler, mevzuatlar, sempatik medya temsilcileri ya da yöneticileri tarafından kontrol edilir. Sansür, özellikle savaş dönemlerinde oldukça yaygındır.

 1. Din ve yönetimin içiçe geçmesi

   Faşist ulus hükümetleri, ulus içindeki en yaygın dini, kamuoyunu manipüle etmek için bir araç olarak kullanır. Dini retorik ve terminoloji, dinin ana doktrinlerinin hükümet politikalarına veya eylemlerine tamamen karşıt olduğu durumlarda dahi, hükümet liderleri tarafından yaygın olarak kullanılır.

 1. Cinsel ayrımcılığın şahlanışı

   Faşist ulusların hükümetleri, neredeyse tamamen erkek-egemen olma eğilimindedir. Faşist rejimlerde, geleneksel cinsiyet rolleri daha katı hale getirilmiştir. Kürtaj karşıtlığı ve homofobi had safhadadır. Bir diktatör erkek lider gelir, yerine başkası gelir

 1. Özel sermayenin gücünün korunması

   Faşist uluslardaki sanayi ve iş aristokrasisi, sıklıkla hükümet liderlerini iktidara getirenlerdir. Bunu hükümetle iş dünyası arasında karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki tesis ederek ve belli bir iktidar eliti yaratarak yapar.

 1. Emek gücünün baskı altına alınması

   Faşist hükümete karşı tek gerçek tehdit emeğin örgütlü gücü olduğundan, işçi sendikaları ya tamamen saf dışı edilir ya da şiddetle baskı altına alınır.

 1. Suç ve cezalandırma ile baskı altına alma

   Faşist rejimlerde, polislere kanunları zorla uygulamaları için neredeyse sınırsız bir yetki verilir. İnsanlar genellikle, polisin suistimallerine göz yummaya ve hatta vatanseverlik adına sivil özgürlüklerden feragat etmeye razı olur. Faşist uluslarda, sınırsız güce sahip ulusal birpolis kuvveti vardır.

 1. Aydınların ve sanatın küçümsenmesi

   Faşist uluslar, yüksek öğrenim ve akademiye karşı açık bir düşmanlığı körükler ve teşvik eder. Profesörlerin ve diğer akademisyenlerin sansüre uğraması, hatta tutuklanması yaygındır. Sanatta ifade özgürlüğü açıkça saldırı altındadır ve hükümetler genellikle sanata bütçe ayırmayı reddeder.

 1. Adam kayırma ve yozlaşmada sınır tanımama

   Faşist rejimler neredeyse her zaman, yönetim kadrolarına birbirini atayarak hükümetin güç ve otoritesini onları hesap vermekten korumak için kullanan bir grup ahbap ile müttefikleri tarafından yönetilir. Ulusal kaynakların ve hatta hazinenin tahsisi ya da bunların hükümet liderleri tarafından açık bir şekilde gaspı, faşist rejimlerde rastlanmayan bir olgu değildir.

 1. Hileli seçimler

   Faşist uluslardaki seçimler bazen tamamen göz boyama amaçlı yapılır. Diğer zamanlarda ise seçimler, çamur atma kampanyaları, hatta muhalefet adaylarının öldürülmesi, seçmen oylarının ve seçim bölgelerinin kontrolü için yasama kurumlarının alet edilmesi ve medya manipülasyonu gölgesinde yapılır. Faşist uluslar, tipik olarak kendi yargı sistemini seçimleri manipüle ya da kontrol etmek için kullanır.

   Siyaset bilimci Dr. Lawrence Britt, 20. yüzyılın gördüğü en tipik faşist rejimleri hakkındaki tespitlerinden sonra “Türkiye’de faşizm yok” diyebilir miyiz? Düşüncelerimizi ne kadar özgürce ifade edebildiğimizi düşünelim.

   Irk, mezhep, din, dil ayrımının yapılıp yapılmadığını, sansürün uygulanıp uygulanmadığını, nasıl bir Lider tarafından yönetildiğimizi ve benzerlerini düşünerek ülkede faşizm var mı yok mu, siz karar verin!

   Faşizm yenilmez değildir usta kurban ticareti bittiğinde!Yorumlar

Bu haberde yorum bulunmamaktadir.

Yorum Ekle


SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Demet Akalın'dan 'hesap' isyanı

Demet Akalın, kahvaltı yapmak için gittiği mekanda gelen hesapla deliye döndü. Sosyal medya hesabından gelen hesaba isyan eden Akalın, "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım!" ifad...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları

Kalsiyum deposu besinlerden olan hünnap, halk arasında 'doktor' olarak adlandırılan son derece sağlam olan hünnap ağacının meyvesidir. Diğer isimleriyle çiğde ya da innabi olan mucizevi besin ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz. Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir...

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR