Yukarı
246303

Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

25 Nisan 2019 18:05

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübu'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 35 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 10 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Erkan Kaş'ı müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı. 

Tahkim Kurulu'unn aldığı kararlar şu şekilde:

1. E.2019/111 - K.2019/164


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcu Uğur Demirok ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/618- K.2019/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/119 - K.2019/165

Futbolcu Edgar Bruno Da Silva'nın Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2018 tarih ve E.2017/391- K.2018/642 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/124 - K.2019/166

Futbolcu Ekrem Sarıçam'ın Silivri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/8- K.2019/71 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabulü edilerek UÇK kararında 30.000,00 TL olarak kabul edilen Peşinat alacağına; 50.000,00 TL Peşinat alacağının eklenmesi ile futbolcunun peşinat alacağının 80.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

- UÇK tarafından reddedilen 8.000,00 TL tedavi giderine ilişkin alacak talebinin kabulüne,

- UÇK kararının 18.675,51 TL tutarlı maç başı alacağı yönünden onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

4. E.2019/125 - K.2019/167

Teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'ın Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/718 (Birleşen dava 2019/9 E.) - K.2019/80 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabulü ile UÇK kararının birleşen dava bakımından (alacağa uygulanan faiz yönünden) düzeltilerek; davacının talebinin kabulü ile 400.000,00 TL'nin 05.01.2019 tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı kulüpten alınarak davacıya ödenmesine,

- Kararın diğer kısımlarının onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/129 - K.2019/168

Hatay Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Mehmet Tosun'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.03.2019 tarih ve E.2019/77- K.2019/120 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/140 - K.2019/169

Nilüfer Karaman Spor Kulübü'nün futbolcusu Orçun Kılıç ile ilgili AFDK'nın 16.04.2019 tarihli E.2018-2019/1673 K.2018-2019/2236 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Nilüfer Karaman Spor Kulübü'nün futbolcusu Orçun Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan ve eylemi neticesinde saha olaylarına sebebiyet vererek müsabakanın tatil olmasına neden olmaktan FDT'nin

44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/141 - K.2019/170

1074 Çankırı Spor Kulübü'nün AFDK'nın 18.03.2019 tarihli E.2018-2019/1669 K.2018-2019/2253 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1074 Çankırı Spor Kulübü'nün futbolcunun kedisine ait olmayan lisansı kullanmasını temin etmesi nedeniyle FMT'nin 22/g, 23/1-3 maddeleri yoluyla FDT'nin 47/3 maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ayrıca mevcut puanlarından (3) puan silinmesi cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

8. E.2019/142 - K.2019/171

Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/890 K.2018-2019/1055 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası, A, B, C, D, E Kuzey Maraton Alt A, B, C Kuzey Maraton Üst A, B C, D, E Güney Maraton Alt E, F, G Güney Maraton Üst E, F, G, H Kapalı Alt Güney B, C, D, E, F Kapalı Alt Kuzey A, B, C, D, E, F Kapalı Üst Güney B, C, D, E, G Kapalı Üst Kuzey A, B, C, D, E, F Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 34.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin akreditasyon sisteminin TFF Talimatların uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/143- K.2019/172

Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Erkan Kaş ile ilgili PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/869 K.2018-2019/1054 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün Futbolcusu Erkan Kaş'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/144 - K.2019/173

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/871 K.2018-2019/1042 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Migros Tribün A, B, C, D, E, I, J, K, L, M Maraton Üst A, B, C, D, E, F, G, H, I Fenerium Alt Avis A, B, C, D, E, F, G, H, I Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 35.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

DHAYorumlar

Bu haberde yorum bulunmamaktadir.

Yorum Ekle


Diğer Haberler

Muğlaspor'dan Başkan Gümüş'e ziyaret

Yeni sezon hazırlıklarına bu hafta içinde başlayacak olan Muğlaspor’da Kulüp Başkanı Erol Kapiz ve Başkan Vekili Tahir Ünsal, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü makamında ziyaret e...

Altınordu'dan Kahraman hamlesi

​Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, stoper Enes Sığırcı'nın sakatlanması üzerine pilot takım Niğde Anadolu FK'dan gurbetçi stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilci...


Göztepe'de iki futbolcu kadro dışı

Spor Toto Süper Lig'de antrenmanların Urla etabını tamamlayan Göztepe, kulüp bulmalarını talep ettiği yabancılardan Arjantinli Grillo ve Fransız Ngando'yu bugün başlayan Afyonkarahisar ka...

Karşıyaka'da Toros heyecanlı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen sezon 8'inci haftada görev alıp Play-Off oynattığı Karşıyaka'yla yeni sezon hazırlıklarına başlayan teknik direktör Mesut Toros, takımın antrenmanlardak...


Altay'dan kaleye takviye

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan Piri ile prensip anlaşmasına vardı. Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ku...

Merih Demiral için flaş iddia!

​Juvenstus'a transfer olan Merih Demiral'ın forma şansının artması için kiralanabileceği ileri sürüldü. Devre arasında Sassuolo'ya transfer olan ve ardından Juventus'un yolunu tutan Me...


Galatasaray'ı üzecek Onyekuru iddiası!

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve sarı kırmızılı takımın tekrar kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'ya İtalyan devi Napoli talip oldu Galatasaray’ın geçen sezon şampiyon...

Yanal-Comolli zirvesinden Fejsa’ya veto çıktı

​Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sportif direktör Comolli’yle yaptığı toplantıda sık sakatlık sorunu yaşayan Sırp oyuncunun transferini istemediğini bildirdi. SKOR ÖZEL | Serc...


Rodrigues transferi, Suudi Arabistan’ı karıştırdı!

​Garry Rodrigues'in 2 yıl ve bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye kiralanması sonrası Suudi Arabistan Spor Bakanlığı, Al Ittihad'dan mali detaylar ile ilgili açıklama istedi. Garry Rodrigues...

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Ergen, Erol Köse’den tazminat kazandı

Gülben Ergen, sosyal medya hesabı ve televizyonda, 'Skandallar kraliçesi', ve 'Gulbengate' gibi açıklamalarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Erol Köse'ye açtığ...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Alzaymırda umut verici gelişme!

Alzaymır hastalığıyla mücadele kapsamında uzun süredir üzerinde çalışmalara devam edilen kan testinde sona yaklaşıldığı bildirildi. ABD’nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Alzaymır Derneği Uluslararası Konferansı’nda, alzaymır hastalığının erken teşhisi üzerine farklı çalışma gruplarının araştırmalarının sonuçları tartışıldı. Etkinlikte konuşan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü Direktörü Dr. Richard Hodes, alzaymırla mücadelede hayati öneme sahip erken teşhis için geliştirilen kan testinde önemli aşamalar kaydedildiğini...

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR