Yukarı
246303

Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

25 Nisan 2019 18:05

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübu'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 35 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 10 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Erkan Kaş'ı müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı. 

Tahkim Kurulu'unn aldığı kararlar şu şekilde:

1. E.2019/111 - K.2019/164


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcu Uğur Demirok ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/618- K.2019/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/119 - K.2019/165

Futbolcu Edgar Bruno Da Silva'nın Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2018 tarih ve E.2017/391- K.2018/642 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/124 - K.2019/166

Futbolcu Ekrem Sarıçam'ın Silivri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/8- K.2019/71 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabulü edilerek UÇK kararında 30.000,00 TL olarak kabul edilen Peşinat alacağına; 50.000,00 TL Peşinat alacağının eklenmesi ile futbolcunun peşinat alacağının 80.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

- UÇK tarafından reddedilen 8.000,00 TL tedavi giderine ilişkin alacak talebinin kabulüne,

- UÇK kararının 18.675,51 TL tutarlı maç başı alacağı yönünden onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

4. E.2019/125 - K.2019/167

Teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'ın Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/718 (Birleşen dava 2019/9 E.) - K.2019/80 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabulü ile UÇK kararının birleşen dava bakımından (alacağa uygulanan faiz yönünden) düzeltilerek; davacının talebinin kabulü ile 400.000,00 TL'nin 05.01.2019 tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı kulüpten alınarak davacıya ödenmesine,

- Kararın diğer kısımlarının onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/129 - K.2019/168

Hatay Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Mehmet Tosun'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.03.2019 tarih ve E.2019/77- K.2019/120 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/140 - K.2019/169

Nilüfer Karaman Spor Kulübü'nün futbolcusu Orçun Kılıç ile ilgili AFDK'nın 16.04.2019 tarihli E.2018-2019/1673 K.2018-2019/2236 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Nilüfer Karaman Spor Kulübü'nün futbolcusu Orçun Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan ve eylemi neticesinde saha olaylarına sebebiyet vererek müsabakanın tatil olmasına neden olmaktan FDT'nin

44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/141 - K.2019/170

1074 Çankırı Spor Kulübü'nün AFDK'nın 18.03.2019 tarihli E.2018-2019/1669 K.2018-2019/2253 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1074 Çankırı Spor Kulübü'nün futbolcunun kedisine ait olmayan lisansı kullanmasını temin etmesi nedeniyle FMT'nin 22/g, 23/1-3 maddeleri yoluyla FDT'nin 47/3 maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ayrıca mevcut puanlarından (3) puan silinmesi cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

8. E.2019/142 - K.2019/171

Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/890 K.2018-2019/1055 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası, A, B, C, D, E Kuzey Maraton Alt A, B, C Kuzey Maraton Üst A, B C, D, E Güney Maraton Alt E, F, G Güney Maraton Üst E, F, G, H Kapalı Alt Güney B, C, D, E, F Kapalı Alt Kuzey A, B, C, D, E, F Kapalı Üst Güney B, C, D, E, G Kapalı Üst Kuzey A, B, C, D, E, F Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 34.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin akreditasyon sisteminin TFF Talimatların uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/143- K.2019/172

Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Erkan Kaş ile ilgili PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/869 K.2018-2019/1054 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün Futbolcusu Erkan Kaş'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/144 - K.2019/173

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/871 K.2018-2019/1042 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Migros Tribün A, B, C, D, E, I, J, K, L, M Maraton Üst A, B, C, D, E, F, G, H, I Fenerium Alt Avis A, B, C, D, E, F, G, H, I Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 35.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

DHAYorumlar

Bu haberde yorum bulunmamaktadir.

Yorum Ekle


Diğer Haberler

Mircea Lucescu’dan Beşiktaş açıklaması

Süper Lig'de yeni hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun ismi iddialar arasında yer alırken tecrübeli teknik adam konuyla ilgili açıklama yaptı. Beşi...

Altay'da tek aday Ekmekçioğlu

Spor Toto 1. Lig'de sezonu 47 puanla 10. sırada tamamlayan Altay'da mevcut Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun olağan genel kurulda tek listeyle yeniden aday olacağı öğrenildi. Yarın saat 13....


Plaj voleybolunda şampiyonlar belli oldu

Aydın'da bu yıl üçüncü kez düzenlenip FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu'nun 2 yıldızlı ayaklarından biri olan Aydın Etabı nefes kesen finallerle sonuçlandı. Atatürk Kent Meydanı'na kurulan p...

Orhan Ak'tan şok iddia: Fatih Terim bana...

Başakşehir'de Abdullah Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderilmişti ve açıklama geldi. Maçın 78. dakikasında Belhanda ile Mahmut arasında yaşanan pozisyonun ardından Başakşehir Tekn...


Bursaspor'da seyirci rekoru kırılamadı

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçta Bursaspor ile Göztepe sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutları azalan v...

3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu oldu

Antalya'da 3 yıldır katıldığı yüzme yarışlarında farklı kategorilerde 26 kez Türkiye şampiyonu olan down sendromlu Alperen Menç (17), Avrupa ve olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere ...


Mevlüt Erdinç durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da son haftalarda performansını artıran golcü futbolcu Mevlüt Erdinç golleriyle taraftarı sevindirdi. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta kırmızı b...

Galatasaray’dan çılgın gelir! İnanılmaz..

Sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'in mağlup ederek 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Baş...


Tezahüratlar Türk Telekom Stadı’nı inletti

​Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında Türk Telekom Stadyumu, 'Her şey çok güzel olacak' ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratları il...

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Hadise’den esprili gönderme

Son zamanlarda ismi sık sık aşk dedikodularına karışan şarkıcı Hadise, sosyal medya sayfasından esprili bir paylaşımda bulundu. Hadise, eski bir fotoğrafını “Hoşlandığım kişi ‘Yemek yapan...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Uçaklarla ilgili ilginç gerçekler

​Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı? İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR