Yukarı
246303

Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

25 Nisan 2019 18:05

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübu'ne taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 35 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 10 bin 500 TL para cezası verdi. Kurul ayrıca, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcu Erkan Kaş'ı müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırdı. 

Tahkim Kurulu'unn aldığı kararlar şu şekilde:

1. E.2019/111 - K.2019/164


Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcu Uğur Demirok ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.01.2019 tarih ve E.2018/618- K.2019/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/119 - K.2019/165

Futbolcu Edgar Bruno Da Silva'nın Adana Spor Etkinlikleri ve İşl. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2018 tarih ve E.2017/391- K.2018/642 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/124 - K.2019/166

Futbolcu Ekrem Sarıçam'ın Silivri Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2019/8- K.2019/71 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabulü edilerek UÇK kararında 30.000,00 TL olarak kabul edilen Peşinat alacağına; 50.000,00 TL Peşinat alacağının eklenmesi ile futbolcunun peşinat alacağının 80.000,00 TL olarak düzeltilmesine,

- UÇK tarafından reddedilen 8.000,00 TL tedavi giderine ilişkin alacak talebinin kabulüne,

- UÇK kararının 18.675,51 TL tutarlı maç başı alacağı yönünden onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

4. E.2019/125 - K.2019/167

Teknik adam Mustafa Kemal Kılıç'ın Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/718 (Birleşen dava 2019/9 E.) - K.2019/80 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davacının, itirazının kabulü ile UÇK kararının birleşen dava bakımından (alacağa uygulanan faiz yönünden) düzeltilerek; davacının talebinin kabulü ile 400.000,00 TL'nin 05.01.2019 tarihinden itibaren fiili ödeme gününe kadar işleyecek bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı kulüpten alınarak davacıya ödenmesine,

- Kararın diğer kısımlarının onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/129 - K.2019/168

Hatay Spor Kulübü Derneği ve futbolcu Mehmet Tosun'un Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.03.2019 tarih ve E.2019/77- K.2019/120 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/140 - K.2019/169

Nilüfer Karaman Spor Kulübü'nün futbolcusu Orçun Kılıç ile ilgili AFDK'nın 16.04.2019 tarihli E.2018-2019/1673 K.2018-2019/2236 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Nilüfer Karaman Spor Kulübü'nün futbolcusu Orçun Kılıç'ın rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunmaktan ve eylemi neticesinde saha olaylarına sebebiyet vererek müsabakanın tatil olmasına neden olmaktan FDT'nin

44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/141 - K.2019/170

1074 Çankırı Spor Kulübü'nün AFDK'nın 18.03.2019 tarihli E.2018-2019/1669 K.2018-2019/2253 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- 1074 Çankırı Spor Kulübü'nün futbolcunun kedisine ait olmayan lisansı kullanmasını temin etmesi nedeniyle FMT'nin 22/g, 23/1-3 maddeleri yoluyla FDT'nin 47/3 maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlubiyet cezası verilmesine ayrıca mevcut puanlarından (3) puan silinmesi cezası verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

 

8. E.2019/142 - K.2019/171

Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/890 K.2018-2019/1055 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2.kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası, A, B, C, D, E Kuzey Maraton Alt A, B, C Kuzey Maraton Üst A, B C, D, E Güney Maraton Alt E, F, G Güney Maraton Üst E, F, G, H Kapalı Alt Güney B, C, D, E, F Kapalı Alt Kuzey A, B, C, D, E, F Kapalı Üst Güney B, C, D, E, G Kapalı Üst Kuzey A, B, C, D, E, F Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 34.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin akreditasyon sisteminin TFF Talimatların uygun olarak işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

9. E.2019/143- K.2019/172

Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Erkan Kaş ile ilgili PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/869 K.2018-2019/1054 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün Futbolcusu Erkan Kaş'ın müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2019/144 - K.2019/173

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 18.04.2019 tarihli E.2018-2019/871 K.2018-2019/1042 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılma, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Tribün, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Migros Tribün A, B, C, D, E, I, J, K, L, M Maraton Üst A, B, C, D, E, F, G, H, I Fenerium Alt Avis A, B, C, D, E, F, G, H, I Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 35.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

DHAYorumlar

Bu haberde yorum bulunmamaktadir.

Yorum Ekle


Diğer Haberler

Brezilya'da 16 futbolcuda corona çıktı!

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Vasco da Gama, corona virüsü testleri sonucuna göre 16 futbolcusunun pozitif olduğunu açıkladı. Vasco da Gamalı oyuncular 16 Mart'taki son lig maçlarına t...

LeBron James’ten George Floyd tepkisi

​Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, George Floyd'un ölümü sonrası tüm hafta boyunca yayılan protestolar hakkında üst üste paylaşımlar yaptı. SKOR DIŞ HABER ABD’de tüm şehirler...


Flaş karar! 1986'dan bu yana ilk kez...

MotoGP'nin tarihi yarışlarından olan Japonya Grand Prix'si corona virüsü pandemisi nedeniyle iptal edildi. 1986'dan bu yana aralıksız düzenlenen Japonya Grand Prix'si 34 yıl sonra ilk kez...

Spor salonlarında alınacak koronavirüs tedbirleri açıklandı

Spor salonlarına, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin devam ettiği bu dönemde müşterilerin randevu ile alınacağı, salondaki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekarey...


Beşiktaş yeni sponsorunu duyurdu!

Beşiktaş Kulübü, yeni göğüs sponsorunun Beko olduğunu Twitter hesabından yaptığı 'Efsane geri dönüyor' yazısıyla fondaki Beko müziği eşliğinde duyurdu. Yeni anlaşma gün içinde açıklanacak...

Rıdvan Dilmen: Test sonucum pozitif çıktı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, önemli açıklamalarda bulundu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Süper Lig'in geri dönüşü, Fenerbahçe ve yabancı sını...


Michael Jordan'dan Floyd açıklaması

ABD’de George Floyd isimli siyahi bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından çığ gibi büyüyen tepkilere Michael Jordan da katıldı. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da polis tar...

Galatasaray’da indirim depremi!

Sarı kırmızılı yönetim 'mücbir sebep’ vurgusuna atıfta bulunarak kulüpteki tüm çalışanların maaşlarında kesintiye gitti. SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım GALATASARAY yönetimi, pandemi ned...


Sepil: 8’ler, artı 2’ler, 32 yaşlar konuşulmadı

KBV Başkanı Mehmet Sepil, SÖZCÜ'ye konuştu: “TFF ile yaptığımız görüşmelerde, rezerv takımların profesyonel liglerde boy göstermesiyle, genç oyuncu yetiştirme konusunda adım atılması gere...

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Gürgen Öz gençlerin sesi oldu!

1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde pek çok işletme yeniden çalışmaya başlarken, milyonlarca insan da iş başı yaptı. Yaşanan bu durumla ilgili bir paylaşımda bulunan Gürge...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Sağlıklı bir uyku için bunları yapın

Uzmanlar güçlü bir bağışıklık sistemi için uyku kalitesinin önerime vurgu yapıyor. Peki sağlıklı bir uyku için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Op.Dr. Arif Eroğlu anlattı...

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR