Yukarı
  • Dollar d8797bc80763a6ccec78dddd4bc4d62f1e9180a5f577e4fe50a07f9c32223796 DOLAR 3.615
  • Euro 88846c0ec7b5e4a29938893f6edbf2ef35fe6fd75e19ea7b4783c7102aa482c5 EURO 3.833
  • Coins 45be724445466553ce04230f4f956955311fa265af9fa5cd06677c6f53df1b65 ALTIN 476.393
  •  28 İzmir (14 ℃) 4 ℃
  •  25 İstanbul (12 ℃) 2 ℃
  • 45 Ankara (6 ℃) -7 ℃
5

Hasan Güneş

 

Türkiye’de Toplumsal Yapı Ve Eğitim

Toplumsal yapı, kültürün, sınıfsal durumun, statü, rol, grup ve kurumlarının birbiriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kısımlar ve ku... Devamı

Öğrenci farkındalığı

Öğrenci frkındalığınınarttırılması,mkendisine, öğretme-öğrenme sürecine ve topluma ne gibi katkılar sunuyor. Farkıdalık, öğrencinin gizil güçlerini, yeteneklerini, değerlerini, inançlarını, öncelik... Devamı

Toplumsal sorunlarımız ve duyarlılık

   En başta, ülkemizin sorunlarının çözümünün davranış, tutum ve değerlerimizin değişmesine bağlı olduğunu belirtmeliyim.      Duyarlı, üretken ve dinamik bir toplumda bütün toplumsal sorunlar d... Devamı

Öğretmenlerin gereksinmeleri karşılanıyor mu?

  Bu köşe yazısı eğitimde öğretmen güdülerinin karşılanması ve karşılanmaması ile ilgilidir. Öğretmen güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Bunl... Devamı

Eğitimde Başarı

   Okullarda başarının arttırılması ilkönce ailenin çocuğa sağlayacağı eğitim ve ortama bağlıdır. Ailenin çocuğa karşı tutumu, okul yaşantısına hazırlar.    Burada çocuğu korumacı veya şımarık d... Devamı

Öğretmenin Kendisi Olması

   Bir öğretmenin insan olarak kendisini ifade ettiği ve içindeki güçleri kullandığı takdirde kendisi olacağına inanıyorum. Öğretmenin gerçek aktivitesini, güçlerini ortaya çıkarması gerekir.   ... Devamı

Güvensizlik...

Yurttaş, ülkenin yönetiminde söz sahibi olan bilim adamlarına, yargı oranlarına, kısaca bütün toplum üyelerine güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu bireyin gelecekte ne olacağına dair beklentilerin... Devamı

Okul yönetiminde etik

Okul müdürünün davranışını, normlarla ilgili ilkelerini, neyin doğru, neyin yanlış olduğuna ilişkin ahlaksal değer yargılarını, inanç sistemlerini  inceleyen felsefe dalı olan “etik” önem taşıyor. ... Devamı

Okullarda yenileşme

   Okullarda yapılacak yenileşme, eski uygulamaları yanlışlardan kurtardığı oranda değerlidir. Okulun eski örgütsel ve yönetsel durumunu eleştirel gözle yeniden incelemek, bizi gerçeğe daha çok yak... Devamı

Eğitsel Oyunların Önemi

   Bir yandan eğlendirme ve hoş vakit geçirme, öte yandan da çocukların bedensel, bilişsel ve toplumsal gelişmelerini sağlayan öğretici ve eğitici her türden oyunlara verilen isimdir, eğitsel oyun.... Devamı

Toplumsal Benzeşme Ve Okullar

   Toplumsal bir kültürün, değişik kültürlerden birey ya da grupların, türdeş bir ekşi ekin bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmalarına, toplumsal benzeşme denir.    Toplumsal benzeşme terim olar... Devamı

Empati ve Okullarda Çatışma

Empati, bir başkasının duyguları içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak be içselleştirmek demektir.     Örgütsel anlamda çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma... Devamı

Sosyal Benlik ve Eğitim

Sosyal benlik; benliğin diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler etkileşim kurulması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve lider olma gibi özelliklerini kapsar.      Kuşkusuz, bireyin sosyal ben... Devamı

Sosyal Beceri Eğitimi

   Sosyal beceriler , öğrencilerin diğer görevlilerle iyi iletişim geliştirmek, espri anlayışına sahip olmak, takımla iyi ilişkiler kurmaya çalışmak, çocuklarla birlikte yetişkinlerle de iyi iletiş... Devamı

Okul Yönetimi ve Etkileşimci Liderlik

   Etkileşimci liderlik, verimlilik ve etkililiği etkileyen liderlik anlayışıdır. Etkileşimci liderlik, liderin takımı üyelerinin gereksinmelerini karşılayabilmesine bağlıdır.    Kuşkusuz, bu k... Devamı

Sosyal Girişimci Olarak Öğretmen

Sosyal girişimci yaşadığı çevredeki toplumsal sorununu veya ihtiyaçlara belirleyerek, bunun ortadan kaldırılması ve giderilmesi için girişimcilik prensipleri kullanarak kalıcı çözümler üretir.Ekono... Devamı

Toplumsal uzlaşma ve eğitim

Toplumsal uzlaşma bir kişinin veya grubun, toplumun diğer kesimlerinin haklarını yok saymaya, ortadan kaldırmaya yeltenmemesidir. Herkesin, birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir.    Topl... Devamı

Var Olmak Ve Eğitim

   Rene Descartes var olmanın ön koşulunu, var olmanın bilincine bağlamıştır. Var olmak neden önemlidir? Var olmanın bilincine varmada eğitimin önemi nedir? Eğitim hangi özelliklere sahip olmak dur... Devamı

Toplumsal Dayanışma ve Eğitim

   Toplumların ve üyelerin var olan düzeni korumak için değerleri koruması olarak dayanışma önemli bir yeri bulunuyor. Kuşkusuz, bu işlem geleneksel toplumlarda farklı yürüyor. Geleneksel toplumlar... Devamı

Eğitimde Düşüncenin Önemi

   Düşüncenin, öğrenci açısından önemi nedir? Öğretmenin öğrencide sağlayacağı kavramlar, yargılar, kuramlar ne olmalıdır?    Kuşkusuz, öğretme-öğrenme sürecinde kazandırılacak düşünce; öğrenci... Devamı

Anne ve Babanın İlgisizliğinin Sonuçları

   Kuşkusuz; akademik sorunla kastedilen ders konularının ve temel okul becerilerinin öğrenilmesi, korunması ve genelleştirilmesinde yaşanan zorluklardır. Bu zorlukların kapasitesi yeterli bir öğre... Devamı

Farklı Kültür ve Öğrenciler

   Öğrenciler, okula getirdikleri kültürlerin bilinmesi gerekir. Genelde, gereği gibi dikkate alınmayan nokta, öğrencilerin okula sadece okul için fiziksel özellikler, yetenekler, tutum ve eğilimle... Devamı

Öğrenciyi Tanımanın Önemi

   Bireyi tanıma, bireyin ailesinin sosy0-ekonomik durumu; aile ilişkileri; kendi bedensel, devinişsel, bilişsel, duyuşsal, toplumsal gelişimi ve sağlığı benlik oluşumunu tanımaktır.    Daha öz... Devamı

Öğretmenlerin Araştırma Yeterliliği

   Araştırma yeterliliği “araştırma yapabilecek düzeyde uzmanlığa ve genel kültürüne sahip olmaya” verilen isimdir.    Kuşkusuz, öğretmenin araştırma yeterliliğine sahip olmasının önemi tartışı... Devamı

Ansal Gelişme Ve Eğitim

   “Bireyin doğumundan olgunluk dönemine kadar ansal yetenek ve işlemlerinin artan bir ölçüde oluşup örgütlemesi sürecine” verilen isim ansal gelişmedir.    Kuşkusuz, öğretmen-öğrenci sürecinin... Devamı

Öğrencinin Damgalanmasının Sonuçlar

   Öğrencilerin tembel, aptal, geri zekalı vb. şekilde damgalanmasının devam ettiğini görüyoruz. Halen bu şekilde öğrencilerin damgalandığını üzülerek görüyoruz.    Belki bilgi eksikliğinden be... Devamı

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Pelin'in aşkı bitti, Kıvanç'ın başladı

Pelin Öztekin'in ayrıldığı sevgilisi Kıvanç Baran Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Oyuncu Pelin Öztekin ve Kıvanç Baran Arslan ara...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

İşte, haftanın kitapları...

Yazar, büyüleyici dili ve sağlam olay örgüsüyle inanca, inançsızlığa, arayışa, farklı kadınlara ve aşka dair baş döndürücü bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.  Kitap, Türkiye ile Avrupa, dün ve bugün arasında gidip gelen güncel bir hikâye anlatıyor.  (Doğan Kitap)

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR