Yukarı
  • Dollar d8797bc80763a6ccec78dddd4bc4d62f1e9180a5f577e4fe50a07f9c32223796 DOLAR 3.484
  • Euro 88846c0ec7b5e4a29938893f6edbf2ef35fe6fd75e19ea7b4783c7102aa482c5 EURO 4.117
  • Coins 45be724445466553ce04230f4f956955311fa265af9fa5cd06677c6f53df1b65 ALTIN 474.856
  •  28 İzmir (14 ℃) 4 ℃
  •  25 İstanbul (12 ℃) 2 ℃
  • 45 Ankara (6 ℃) -7 ℃
5

Hasan Güneş

 

Problem çözme ve uygarlaşma

        Problem çözme; birey ve grubun içinde taşıdığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalarla yapacakları mücadeleye verilen isimdir.      Uygarlaşma ise fik... Devamı

Yaratıcılık Ve Eğitim

    Yaratıcılık; toplumların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Pekala, yaratıcılık neden vazgeçilmezdir? Bireyleri yaratıcılığının gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi nedir?      Maalesef, ... Devamı

Toplumsal uyum ve eğitim

    Bireyin sürekli olarak değişen koşullar içinde ve toplumsal çevrenin baskısı altında durumunu  korumak ve geliştirmek amacıyla yaptığı girişimlerin tümü olarak toplumsal uyumun eğitimle ilgisi ... Devamı

Sosyolojik İmgelem Ve Eğitim Sorunlarımız

    Sosyolojik imgelem, bireylerin kişisel yaşamlarındaki sorunlarla toplumsal düzeydeki sorunlar arasındaki ilişkiyi görebilmek bir bakış açısına veya yeteneğe sahip olmakları olarak tanımlanabili... Devamı

Sosyal izalasyon ve eğitim

   Sosyal izolasyon kişinin kendisini tüm dünyadan ve diğer insanlardan ayrı hissetmesi, çevresindeki herkesten kendini aşağı ya da farklı görmesidir.    Sosyal izolasyon bireyin yabancılaşmasın... Devamı

Bilinç gelişimi

   Bilinç, insanın çalışma süreci içinde, eş deyişle toplumsal ilişkiler süreci içinde nesnel çevresini ve kişisel var oluşunu anlamasını sağlayan düşünsel süreçlerinin toplamı anlamına gelmektedir... Devamı

Eğitimde dayanışmanın önemi

Okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci arasında görülen dayanışma eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Okul müdürü-öğretmen arasında görülen güven ve işbirliği örgütsel etkililik açısından... Devamı

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyi

   Öz yeterlik inancı, bireylerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin etkin biçimde kullanabilmeleri için, öncelikle ilgili alanlarda kendi yeterliklerine güven duymaları gerektiğini öne süren sos... Devamı

Üniversitelere örgütsel adalet

  Örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavramı olarak tanımlanabilir. Yani, başka açıdan örgütsel adalet, çalışanların görev dağıl... Devamı

Üniversitelerde örgütsel adalet

   Örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavramı olarak tanımlanabilir. Yani, başka açıdan örgütsel adalet, çalışanların görev dağı... Devamı

Görsel Sanatların Önemi

    Görsel sanatlarla ilgili derslerin öğrenci açısından önemi tartışılamaz. Özellikle, görsel sanatların öğrencinin yaşama sevincini arttırdığı göz önünde bulundurulursa görsel sanatların önemi da... Devamı

Eğitimde açıklık ilkesi

     Bilginin bireyler arasında veya sistem içerisinde akışının kolay olması anlamındaki açıklık ilkesi eğitim açısından birtakım sonuçları bulunuyor. Bu sonuçlar, okul müdürü- üst statüler; okul m... Devamı

İnsan Hakları Eğitimi

   Okul ve sınıf iklimi, kişiler ve grupların ilişkileri sonucu oluşan durumdur. Okul ve sınıf ikliminde en önemli rolü okul yöneticileri ve öğretmenler oynuyor.     Örgütün tüm öğeleri arasında... Devamı

Eğitim ve özgürlük

   İnsanın insana özgü güçleri, akıl ve sevgidir. İnsan bu güçlerini geliştirip, optimum bir özgürlüğe ve içsel bağımsızlığa kavuşur.      Konuyu detaylandırmadan önce; özgürlüğünü ve bağımsızlı... Devamı

Okullarda Örgütsel Çatışma

   Empati (eşduyum) bir başkasının içinde bulunduğu durum ya da davranışlardaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir.    Örgütsel anlamda çatışma bireyler ve grupların birlikte çalışma... Devamı

Düşünme ve öğrenme

   Düşünme “karşılaştırmalar yapma, araştırma, birleştirme, bağlantılar kurma yetisi” ne verilen isimdir.    Elbette, düşünen bireylere gereksinmemiz var. Ancak,  bu alanda oldukça olumsuzluklar... Devamı

Öğrencilerin Stres Kaynakları

    Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür. Öğrencilerin stres kaynaklarını üç boyutuyla düşünmek gerekmektedir. Biri... Devamı

Hümanizm Ve Eğitim İşgörenleri

   Hümanizm, insan sevgisi, dil, sosyal statü gibi alanlara bakılmaksızın sırf insan olduğu için sevme ve herkese eşit değer verme felsefesidir.     Hümanizm eğitim örgütleri için neden önemlidi... Devamı

Toplumsal Uzlaşma Ve Eğitim

   Toplumsal uzlaşma bir kişinin veya grubun toplumun diğer kesimlerinin haklarını yok saymamayı, ortadan kaldırmaya kalkmamasıdır. Herkesin birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir.      To... Devamı

Hegomanya ve eğitim

   AKP iktidarı görüş ve düşüncelerini kitlelere değişik yöntemlerle kabul ettirmeye çalışmaktadır. Ancak, eğitim sistemimizdeki düzenlemeler başlı başına önem arz etmektedir.    Formal  eğitimi... Devamı

Gençlik Kültürü Ve Başarısızlık

    Gençlik kültürünü belirlerken bir ölçüde arkadaşlarıyla ilişkileri, medyayla ilişkileri ve boş zamanı nasıl değerlendirdiği, bize bir ipucu verebilir.     Gençlik, özellikle ergenlik dönemin... Devamı

Aile ve çocuk

   Aile, çocuğun ilk sosyalleştiği kurumlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu konunun başlı başına ele alınması gerekmektedir.    Bu nedenle, ailenin eğitim açısından önemi ve mevcut durum... Devamı

Öğretmenin Farkındalığı

   Öğretmenin farkındalığa sahip olması etkili öğrenme-öğretme için önem arz etmektedir. Aslında, öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği bir ölçüde eğitim konusunda öğretmenin farkındalık düzeyine ba... Devamı

Eğitim Sistemimizin Bilimselliği Üzerine

  Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni olarak adlandırılan bilim, eğitim s... Devamı

Öğretmen Olmak

   Bir öğretmen, ancak kendisini ifade ettiği ve güçlerini kullandığı ölçüde kendisi olacağına inanıyorum. Bu durum da gerçek aktivite ile elde edilir. Başka bir ifadeyle gerçek aktivite öğretmenin... Devamı

Öğretmenin bakış açısı

   Bir bireyin ya da toplumsal grubun, içinde bulunduğu toplumsal gerçekliği algılayışını belirleyen kavramlar bütününe bakış çerçevesi denir.    Kuşkusuz, böyle bir olgunun okullar; ve dolayısı... Devamı

Bağdaştırmacılık Ve Eğitim

   Bağdaştırmacılık, çatışık ya da en azından birbirinden ayrı toplumsal kesimlerin, kültürlerinin vb.  her birinin kimi öğeleri belirgin biçimde varlıklarını sürdürmekle birlikte, tek birim içinde... Devamı

Okulların ve öğrencilerin birlikte gelişmesi

    Okulların ve öğretmenlerin birlikte gelişmesi hem bir zorunluluk hem de bir amaçtır. Ancak, bu makalede öğrencilerin ve okulların birlikte gelişmesi ele alınıyor.     Okulların etkililiği bi... Devamı

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Taşpınar'dan seksi pozlar

Sosyetik moda ikonu Eda Taşpınar, sahilde bikini altı olmaksızın fotoğrafçının karşısına geçti. Taşpınar cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyetenin ünlü isimlerinden Eda ...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

'Zatürre aşısı yazın yaptırılabilir'

AKCİĞER dokusunun iltihaplanması ile ortaya çıkan zatürre, ülkemizde ölüme sebep olan hastalıklar arasında beşinci sırada yer alıyor. Uzmanlar yılın her zamanı uygulanabilen zatürre aşılarının öncelikle hava sıcaklığının yüksek olduğu aylarda yapılmasını öneriyor.

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR