Yukarı
5

Hasan Güneş

 

Okul müdürü bilgiyi öğretmenden saklamamalı

   Bilgi erki, yöneticinin astlarına gereksindiği değerli ve yaşamsal gördüğü bilgileri sağlama yollarının başında olmasıyla sağlanan erke verilen isimdir.    Kuşkusuz, okullarda en önemli bilgi k... Devamı

Öğrencinin bireyselleşmesinin önemi

   Bireyselleştirme, bireyin biricikliğinden yola çıkan, bireyin keşfedilmesine, bireyin kişilik gelişimine, bireyin benlik bilincinin oluşumuna olumlu katkıyı temel alan sürece verilen isimdir. ... Devamı

Öğretmene şiddet giderek yaygınlaşmaktadır

   Beklenti, öğretmenin yaptığı eylemin sonunda belli bir amaca ulaşacağı inancına verilen isimdir.    Okulun amaçlarının gerçekleştirme düzeyi büyük ölçüde öğretmenlerin beklentilerinin gerçekl... Devamı

Demokrasi yaşanarak öğrenilir

   Demokrasi; toplumu bağlayıcı olarak kararların, o kararlara uyması beklenen ya da zorlanan kişilerin istencini yansıtacak biçimde oluşturulduğu yönetim biçimidir.    Demokrasi eğitimi; demokr... Devamı

Okullar sorunlarıyla birlikte açılıyor

   Okullarda etkili öğretme-öğrenme  süreci sorunların olmamasına bağlıdır. Ancak, okulların açılmasına saatler kala  sorunların devam ettiğini görüyoruz. Elbette okullarda yaşanan bütün sorunları ... Devamı

Okullar Açılırken Öğretmenlere Öneriler

    Bilindiği gibi ilköğretim ve orta öğretim okulları 18 Eylül 2017 tarihinde öğretime başlayacak. Elbette okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere çeşitli roller düşmektedir. An... Devamı

Etnosantrizm Ve Eğitim

   Etnosantrizm, bir kişinin diğerlerini kendi etnik grubunu veya kültürünü merkeze alarak değerlendirme tutumu şeklinde tanımlanabilir. Pek çok ön yargı ve stereotipin kaynağını oluşturan bu değer... Devamı

İnsan Yetiştirme Düzenimiz Ve Öz Saygı

   İnsan yetiştirme düzenimiz, toplumun baskın değer yargılarını oluşturan doğrultusunda yapılmakta, bu da kişinin öz saygının gelişmesini engellemektedir. Genellikle görünen o ki başka insanlar kö... Devamı

Çocuk sömürüsü

   DİSK-AR’ A göre okula devam etmeyen çocuklarda hane halkı gelirine katkıda bulunmak için çalışanların oranı yüzde 58.7 seviyesindedir. Okula devam etmeyen ve hane halkının ekonomik faaliyetine y... Devamı

Eğitimde adil davranışın önemi

   Adalet haklı ile haksızın ayırt edilmesi, haklı olana hakkının verilmesi, kişinin hak ettiği şeye sahip olabilmesine verilen isimdir.    Kuşkusuz, eğitim açısından bakıldığında adil davranış ... Devamı

Diğerkâmlık ve eğitim

   Türkçede özgecilik kelimesiyle ifade edilen bu kavram, başkalarını düşünmek, onların hukukunu korumak hususunda özverili olmak, başkalarının hukukunu gözetmek hususunda fedakar ve feragat sahibi... Devamı

Problem çözme ve uygarlaşma

        Problem çözme; birey ve grubun içinde taşıdığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalarla yapacakları mücadeleye verilen isimdir.      Uygarlaşma ise fik... Devamı

Yaratıcılık Ve Eğitim

    Yaratıcılık; toplumların vazgeçilmez öğelerinden biridir. Pekala, yaratıcılık neden vazgeçilmezdir? Bireyleri yaratıcılığının gelişmesinde aile ve okulun yeri ve önemi nedir?      Maalesef, ... Devamı

Toplumsal uyum ve eğitim

    Bireyin sürekli olarak değişen koşullar içinde ve toplumsal çevrenin baskısı altında durumunu  korumak ve geliştirmek amacıyla yaptığı girişimlerin tümü olarak toplumsal uyumun eğitimle ilgisi ... Devamı

Sosyolojik İmgelem Ve Eğitim Sorunlarımız

    Sosyolojik imgelem, bireylerin kişisel yaşamlarındaki sorunlarla toplumsal düzeydeki sorunlar arasındaki ilişkiyi görebilmek bir bakış açısına veya yeteneğe sahip olmakları olarak tanımlanabili... Devamı

Sosyal izalasyon ve eğitim

   Sosyal izolasyon kişinin kendisini tüm dünyadan ve diğer insanlardan ayrı hissetmesi, çevresindeki herkesten kendini aşağı ya da farklı görmesidir.    Sosyal izolasyon bireyin yabancılaşmasın... Devamı

Bilinç gelişimi

   Bilinç, insanın çalışma süreci içinde, eş deyişle toplumsal ilişkiler süreci içinde nesnel çevresini ve kişisel var oluşunu anlamasını sağlayan düşünsel süreçlerinin toplamı anlamına gelmektedir... Devamı

Eğitimde dayanışmanın önemi

Okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci arasında görülen dayanışma eğitim açısından büyük bir öneme sahiptir. Okul müdürü-öğretmen arasında görülen güven ve işbirliği örgütsel etkililik açısından... Devamı

Öğretmenlerin öz-yeterlik düzeyi

   Öz yeterlik inancı, bireylerin sahip oldukları bilgi ve becerilerin etkin biçimde kullanabilmeleri için, öncelikle ilgili alanlarda kendi yeterliklerine güven duymaları gerektiğini öne süren sos... Devamı

Üniversitelere örgütsel adalet

  Örgütsel adalet doğruluğun işyerindeki rolü ve haklılığın korunmasında otoritenin işlevi ile ilgili bir kavramı olarak tanımlanabilir. Yani, başka açıdan örgütsel adalet, çalışanların görev dağıl... Devamı

SOSYAL MEDYA


MAGAZİN

Özpirinçci’den Kadın dizisi yazışması

Oyuncu Özge Özpirinçci başrolünde oynadığı Kadın adlı dizinin ilk bölümüyle ilgili annesiyle yaptığı bir yazışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Renkli kişiliği ve eğlenceli paylaşıml...

TEKNOLOJİ

EDİTÖR'ÜN SEÇTİKLERİ

Kanser ilacını spor salonları stokladı

Türkiye'ye tek bir firmadan getirilen "tamoxifen" maddeli meme kanseri ilacı, erkeklerde meme sarkmasını önlediği için spor salonları tarafından stoklandı. Piyasadan toplanan "tamoxifen" maddeli ilaç mayıs ayından itibaren tükenmiş durumda. Kanser hastası olanlar ise eczanelerde bulamadığı ilacı daha pahalı bir fiyata karaborsadan satın alıyor.

ÇOK YORUMLANANLAR

ÇOK OKUNANLAR